Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nyckelord: Etik

Bengt Brülde, fil.dr. i praktisk filosofi
Jag har under de senaste åren bedrivit en del forskning om klimatetik och annan miljöetik, samt frågor om klimaträttvisa. Jag medverkar även i UGOT Challange-projektet CeCAR (Center for Collective Action Research), som i hög grad handlar om miljöfrågor.

Camilla Brudin Borg, fil.dr. i litteraturvetenskap
Fil.dr. undervisar i litteraturvetenskap med inriktning mot ekokritik. Hon har skrivit om bilderböcker och tema ”barn och skog” samt om japansk anime från ett ekokritiskt perspektiv. Hon planerar ett projekt om kvinnliga bergsbestigares självbiografier.

Christian Munthe, fil.dr. i praktisk filosofi
Christian Munthe är professor i praktisk filosofi och hans forskning har bl.a. berört frågor om natursystems och naturvarelsers moraliska status, samhällets ansvar för, värdering och hantering av komplicerade risker och osäkerheter i umgänget med naturliga system, samt kopplingen mellan folkhälsoetiska frågor och miljöhänsyn. han är medgrundare och medlem av styrgruppen i Centrum för antibiotikaresistensforskning.

Dorna Behdadi, doktorand i praktisk filosofi
Mitt avhandlingsprojekt berör frågan om icke-mänskliga djur och artificiella entiteter kan vara moraliska agenter. Kan andra varelser än (vuxna) människor tillskrivas moraliskt ansvar för sina handlingar?

Edgar Platen, fil.dr. i tyska
Environmental Humanities (Grön Humaniora) kan inte enbart vara ’ekokritisk’, då denna teoriimpuls i första hand hänvisar till en nordamerikansk naturbeskrivningsgenre. Inte heller kan den ensidigt hänvisa till olika ekologiska naturfenomen, ty hållbarhetskoncept innehåller uttryckligen fler dimensionsmodeller, som konsekvent även inkluderar den ekonomiska, sociala och kulturella dimensionen (men även andra). Min forskning fokuserar på sammanbandet mellan dessa ”dimensioner” i litterära framställningar samt även på deras språkliga etik i samtida diskurser, t ex omvärld, fattigdom, teknikhistoria, globalisering och regionalisering, migration och transkulturalitet.

Joakim Sandberg, fil.dr. i praktisk filosofi
Vilket ansvar har kommersiella företag för att göra samhället mer hållbart? Kräver hållbarhet drastiska förändringar i vårt kapitalistiska system?

Petra Andersson, fil.dr. i praktisk filosofi
Min nuvarande forskning handlar om relationer mellan arter, särskilt mellan människor och hästar, om interaktion mellan natur och kultur samt om värdet hos biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Jag är särskilt intresserad av etiska aspekter och genusaspekter på ridsport och hästnäringen i allmänhet. Jag är också medlem av Styrgruppen för Nätverket för Miljöhumaniora vid GU samt medlem av Naturvårdsverkets vetenskapliga råd för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Rut Blomqvist, doktorand i engelska
Med ett korsdisciplinärt angreppssätt undersöker jag hur litterära verk i den framväxande climate fiction-genren hanterar miljöproblem och hur de bygger visioner om en hållbar framtid. Författarna jag fokuserar på – just nu Kim Stanley Robinson, Margaret Atwood, och Jonathon Porritt – deltar uttalat, både genom sin skönlitteratur och som offentliga personer, i miljörörelsen.

Helena Pedersen, fil.dr. i pedagogik
Helena Pedersen är docent i pedagogik vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession och koordinator för det nya masterprogrammet Education for Sustainable Development vid Göteborgs universitet. Hon forskar inom fälten kritiska djurstudier och kritisk djurpedagogik med särskilt fokus på hur maktrelationer mellan människor och djur framträder i utbildningssammanhang. I sin forskning analyserar hon även hur utbildningsprocesser formar både människor och djur som subjekt, samt utbildningsinstitutioners funktion i det djurindustriella komplexet. I ett pågående bokprojekt utvecklar hon dessa frågor genom Deleuze och Guattaris schizoanalys.
 

Sidansvarig: Katarina Wignell|Sidan uppdaterades: 2017-11-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?